9 mesiacov za ...
9 mesiacov za život - začíname čoskoro

V poslednom newsletteri sme pozvali širokú verejnosť, aby ...
čítaj ďalej »

Akcie MO Sabinov ...
Akcie MO Sabinov v roku 2016

Okrem pravidelných utorkových stretnutí sme tohto roku viedli ...
čítaj ďalej »

Žalm 50 - Zbor otca ...

Žalm 50 - Zbor otca Serafima

Vypočujte si krásnu interpretáciu Žalmu 50 zboru 13 asýrskych otcov po aramejsky. Takto prvotná katolícka cirkev, vzdávala chválu svojmu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo - a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu ...
čítaj ďalej » pozrieť staršie správy »

Otcovia, Vitajte ... ste tu určite správne


Modlitby otcov na Slovensku

Modlitby otcov sú rozšírené aj v iných mestách na Slovensku. Uvádzame všetky odkazy na jednotlivé spoločenstvá.

Poď, nechaj bokom každodennú drinu, unikni na chvíľu z víru myšlienok, odlož starosti, nech tvoje trápenia počkajú ...
Touto modlitbou začíname každé naše stretnutie, ktoré má v nás na tú chvíľu prehlušiť niekedy neutíchajúci vonkajší aj vnútorný hukot dňa aby sme v ten okamih načúvali ...
načúvali poslaniu muža - otca, pri modlitbe, tichej meditácii, prosili a ďakovali za všetko čo nám Boh dáva ...

Chváľte služobníci

Jedna z piesní, ktorú sme si narýchlo nacvičili k sviatku sv. Jozefa

Zostrih z nácviku a slávnosti sv. Jozefa