9 mesiacov za život - začíname čoskoro

vložený: 11.04.2016 16:00, upravený: 24.01.2017 10:03, čítaný: 1578x

9 mesiacov za život - začíname čoskoro

V poslednom newsletteri sme pozvali širokú verejnosť, aby sa zapojila do výberu hesiel, ktoré by mali komunikovať naše posolstvo. Na ľavej strane listu Vám ponúkame štyri krásne odkazy, ktoré budeme používať počas našej služby. Ďakujeme za slová povzbudenia a podpory, ktoré nám adresovali biskupi Slovenska. 

Napr. trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch: „Mám nádej, že tento projekt bude silným svedectvom a hlasom tých, ktorí sa nemôžu brániť, no zároveň prinesie nádej a bude ohlasovať radosť a krásu života.“ 
Projekt podporuje aj europoslankyňa Anna Záborská: „Každý ľudský život má absolútnu hodnotu, od počatia až po prirodzenú smrť. Chrániť tento život znamená chrániť dôstojnosť človeka. Tam, kde táto ochrana zlyháva, sa z človeka stáva číslo v štatistike, jednotka produktivity a spotreby. Pripájam sa k výzve 9 MESIACOV ZA ŽIVOT, pretože modlitba pomáha prekonať aj tú najťažšiu prekážku - srdcia zatvrdené pohodlím a blahobytom.“ 
Naša služba spočíva v láskavej prítomnosti blízko pri nenarodených deťoch, rodičoch i zdravotníkoch. 
Aby sme našu službu založili každodenne, potrebujeme dostatočný počet dobrovoľníkov. 
Preto Vás prosíme o dar 30 – 45 minút do týždňa. Oslovte aj svojich priateľov alebo členov spoločenstva a zaregistrujte sa pre službu v najbližšom meste. 
Vopred Vám ďakujeme za podporu darovaním 2% z dane
ANDREJ UNGVARSKÝ, člen Združenia saleziánov spolupracovníkov
o. DUŠAN ŠKURLA, člen prípravného tímu k Národným pochodom za život koordinátori projektu 9 mesiacov za život
Podobné články