Témy spravodajstva

Spravodajstvo a tlačové správy

Žalm 50 - Zbor otca Serafima

[14.12.2017] Vypočujte si krásnu interpretáciu Žalmu 50 zboru 13 asýrskych otcov po aramejsky. Takto prvotná katolícka cirkev, vzdávala chválu svojmu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo - a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu - a očisť ma od ...


9 mesiacov za život - začíname čoskoro

[11.04.2016] V poslednom newsletteri sme pozvali širokú verejnosť, aby sa zapojila do výberu hesiel, ktoré by mali komunikovať naše posolstvo. Na ľavej strane listu Vám ponúkame štyri krásne odkazy, ktoré budeme používať počas našej služby. Ďakujeme za slová povzbudenia a podpory , ktoré nám adresovali biskupi Slovenska.  Napr. trnavský arcibiskup ...


Akcie MO Sabinov v roku 2016

[29.03.2016]

Okrem pravidelných utorkových stretnutí sme tohto roku viedli krížovú cestu a pripravili spestrenie našim spevom sv. omšu pri príležitosti sviatku sv. Jozefa - nášho patróna.


Zatiahni na hlbínu

[21.09.2014] Aj naše telo bolo posilnené. Pani kuchárky sa o nás starali s najväčšou láskou – za čo im patrí veľká vďaka. Problémom pre nás bolo silenciúm – stíšenie sa, čo sme nakoniec všetci zvládli. Témami prednášok boli: -           Modlitba, posilňovanie spoločenstva s Bohom -           Pokánie, zhrešil som   ...


"Už sú za vodou!?"

[19.03.2014] „Len dávaj pozor na seba a chráň svoju dušu veľmi! Nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné oči, nech nevymiznú z tvojho srdca po všetky dni tvojho života; lež poučíš o nich svojich synov a synov svojich synov.” Dt 4, 9 Dávno sa mi tento výraz vryl do pamäte ...